Zakład Elektroniczny

"VIDEOTRONIC" s.c.
66-003 Zabór
k. ZIELONEJ GÓRY
ul. Lipowa 10

tel./fax:
+48 68 327 40 47
+48 68 327 40 17